Home

БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ
Стефан Данаилов
РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ
 

Основна информация за района


Физикогеографска характеристика
Местоположение и граници на района
Район „Възраждане" се намира в централната част на гр. София. Границите на района са:
  • североизток - по бул."Сливница" - южно платно - от бул."Кн.Мария Луиза" до бул."К.Величков";
  • северозапад - по бул."К.Величков" от бул."Сливница" до ул."Ген.Цончев" и по коритото на Владайска река от ул."Ген. Цончев" до ж.п. линия от гара „Сердика";
  • югозапад, юг, югоизток - по ж.п. линия от гара „Сердика", промишлена зона до ул."Камен Андреев", по ул."Добруджански край" от ул."Камен Андреев" до ул."Три уши", по ул."Марко Балабанов" от ул."Три уши" до ул."Позитано";
  • югозапад - по ул."Позитано" от ул."Марко Балабанов" до бул."Кн.Мария Луиза";
  • югоизток - по бул."Кн.Мария Луиза" от ул."Позитано" до бул."Сливница".
Район “Възраждане” е част от бившия 3-ти район на София. Като самостоятелна административна единица Районът е изграден в изпълнение на Указ Nо 3405/14.12.1987 г. Територията на района почти изцяло принадлежи на главния градски център на Столицата. Тук е западното направление, което по градоустройствения план е основно в развитието на големия град.
Район “ВЪЗРАЖДАНЕ”
M 1:25K M 1:50K M 1:15K
Данни
Площ: 316 хектара
Население: 49318(към 15.09.10)
Кмет: Ева Сеизова (ГЕРБ)
Адрес: бул. Ал. Стамболийски 62
Общата площ на района обхваща 3,16 кв.км. /316 ха/, която представлява около 2,5% от тази на столичния град. По предназначение територията на района се подразделя на: застроена жилищна площ около 121 хектара; паркове, градини и зелени площи около 136 хектара; промишлена зона - 15 хектара; обществени терени - площади, улици, пътища и други - 43 хектара.
Теренът на района е равнинен и в него са включени местностите с исторически имена: “Центъра”, “Три кладенци”, “Коньовица”, “Еврейски геран” и “Баталова воденица”.
Западната част на територията на района се пресича от Владайска река, която заема централно място в инфраструктурата на района.
През територията на района преминават основните булеварди и улици на големия град: булевардите - Ал. Стамболийски, Христо Ботев, Мария Луиза, Константин Величков, Сливница и улиците - Пиротска, Опълченска, Цар Симеон и др.
Населението на района възлиза на около 45 000 души, от които 21000 са мъже и 24000 са жени. Икономически активното население в район “Възраждане” е 17 778 по данни към 31.03.2000 г.

Икономика
На територията на района са разположени едни от крупните предприятия на Столицата. Това са “Хлебни изделия - Възраждане” ЕАД , "Данон - Сердика” АД, Кооперация “Христо Ников”, Обувното предприятие “Кавалер”, “КЕТ” ЕАД и др., които определят производствената зона на района, разположена в жк “Сердика”.
В централната част на територията на района се намират “Булбанк”АД, “СЖ Експресбанк”АД, “България инвест” АД, “Биохим” АД, Националния осигурителен институт и множество учреждения и министерства, които определят облика на района като търговски и управленчески сектор.
Тук е разположен и най-големият пазар на София - “Женски пазар” и обновените “Централни хали”, посещавани ежедневно от хиляди хора от столицата и цялата страна. Те осигуряват работа на стотици хора.
Район “Възраждане” е много динамичен в развитието си. Той е изключително тежък за работа, тъй като е делови център и е наситен със стотици търговски обекти, които непрекъснато се преустройват. Въпреки това много от тях започнаха да очертават желания облик на София.

Образование и култура
В Район “Възраждане” функционират 17 броя учебни заведения, от които: 1 езикова гимназия, 4 средни общообразователни училища, 5 основни училища, 1 вечерна гимназия, 1 ученическа спортна школа и 5 техникума, в които се учат над 8000 ученици. Разполагаме с 4 обединени детски заведения, 3 целодневни детски градини и 2 ясли. Тук е разположен дом “Майка и дете” и дом за стари хора в Зона Б-5. За всички тях районната администрация полага големи грижи в рамките на отпуснатите средства и търсене на помощ от други учреждения.
Културният облик на Район “Възраждане” се изразява в наличието на 6 читалища: “Аура”, “Хр. Ботев”, “Ем. Шекерджийски”, “Възрождение”, “Природа и наука”, “Васил Друмев”. Голяма е читалищната дейност, която развиват тези учреждения. Към тях са изградени езикови школи, школи по рисуване и танци, различни клубове по интереси, клубове за запознанства и др., а библиотечния фонд възлиза общо на 130 хил. тона.
На територията на района функционира и “Дворецът на децата”, който предоставя възможности за изява и развлечения на децата от столичния град и страната. Много са и културните и исторически паметници, като църквите “Св. Никола”, “Св. Неделя”, “Св.св. Кирил и Методий”, паметника на Хр. Ботев, на загиналите в Балканската война в градинката “Св. Никола” и музеите “Хр. Смирненски” и Националния политехнически музей.

Перспективи
Районът не е застроен до предела, предвиждан от градоустройствените планове, с изключение на двата жилищни комплекса - Зона Б-5 и Сердика. В централната част на “Възраждане” жилищният фонд е остарял и предстои да бъде обновяван. Чрез реализирането на проекта за бул. Тодор Александров, пространствата от двете страни на платното стават потенциални терени за инвестиции и строителство. Този булевард се оформя като значим елемент от градското планиране. Той е естествено продължение на “ларгото”, оформено между ЦУМ и хотел “Шератон”.
Интерес за строители и предприемачи представлява и новият пробив на бул."Димитър Несторов", който заедно с бул."Сливница" образуват един пътнотранспортен ринг с общоградско значение. Това ще облекчи максимално движението в столицата, ще разтовари много други централни улици и ще служи за разпределяне на автомобилния поток, навлизащ в София. Терените около новия пробив досега нямаха голяма пазарна стойност, но при тези изменения придобиват ключово значение.
В столицата съществува и друг голям проблем - паркирането. Създадена е програма на Столична община за изграждане на многоетажни паркинги и гаражи, част от които се намират в район “Възраждане”. Има подчертан интерес от страна на инвеститори и за строеж на механизирани гаражи. Независимо от по-високата им стойност, те са по-ефективни от досега съществуващите и заемат малка площ.

Име Длъжност Стая E-mail Телефон Вътр.
Ръководство
Ева Пейова СеизоваКмет2-2eseizova@so-vazrajdane.dir.bg02-987-54-84217
Валентин Евлогиев НиколовЗаместник кмет2-22vnikolov@so-vazrajdane.dir.bg02-981-68-21220
Савина Йорданова СавоваГлавен секретар211ssavova@so-vazrajdane.dir.bgr02-980-28-89208
Главен счетоводител
Елена Иванова Бръмбарова***2-9fs@so-vazrajdane.dir.bgr.bg02-980-00-18211
Главен архитект
арх. Людмила Богомилова Гавазова***3-14lgavazova@so-vazrajdane.dir.bg02-980-44-05312
Главен инженер
инж. Марияна Минчева Атанасова***3-16matanasova@so-vazrajdane.dir.bg02-980-63-59310
сектор "Регистрация и контрол на търговската дейност"
Георги Игнатов ПоповНачалник сектор212rktd@so-vazrajdane.dir.bg02-980-44-07207
отдел "Правен"
Калин Милчев ЯнчевГл. юрисконсулт206op@so-vazrajdane.dir.bg02-980-50-73213
отдел "Човешки ресурси"
Елка Видолова СтояноваНачалник отдел2-14hr@so-vazrajdane.dir.bg02-980-46-60206
отдел "Административно и информационно обслужване"
Светлана Цветкова МихайловаНачалник отдел2-4aio@so-vazrajdane.dir.bg02-987-81-27215
сектор "Образование, култура и социални дейности"
Теодора Любенова МихайловаНачалник сектор2-16opksd@so-vazrajdane.dir.bg02-980-17-20306
сектор "Управление на общинската собственост"
Щерю Боянов ИванчевНачалник сектор2-21uos@so-vazrajdane.dir.bg02-980-44-71221
сектор "Жилищно настаняване"
Мария Миланова МариноваНачалник сектор3-21jn@so-vazrajdane.dir.bg02-987-29-17303
автори | контакти | карта на сайта | условия за ползване | повериталност
© Copyright 2011 - 2021, БСП район ВЪЗРАЖДАНЕ, www.renesans-bsp.bg, Всички права запазени | Web design: Parrot Design Studio
PES socialistgroup Сощиалистически интернационал БСП Германия Дума